Digitale wereldkaarten

Staatkundige wereldkaartenNatuurkundige wereldkaartenGecombineerde wereldkaarten
Continent kaartenTijdzone wereldkaartenBijzondere wereldkaarten

EXTRA INFORMATIE DIGITALE WERELDKAART

Algemeen

Onze digitale wereldkaarten is in heel veel soorten en maten te verkrijgen. Gekozen kan worden uit verschillende projecties, kaartbeelden, natuurkundige of staatkundige weergave, detaillering, kleurgebruik, etc. Onderstaand wil ik iets dieper ingaan op een paar van deze verschillende keuze mogelijkheden.

Projecties

De buitenkant van een ronde bol in een plat vlak (op een kaart) weergeven is niet mogelijk zonder het beeld op de buitenkant van de bol hier en daar aan te passen. Dat is dan ook precies wat cartografen door de eeuwen heen zo goed mogelijk geprobeerd hebben. Er zijn honderden soorten van projecties ontwikkeld, dwz manieren om de ligging van onze continenten en zeeën weer te geven. De projecties die nu het meest gebruikt worden zijn de Mercator -, Robinson- en WGS84 projectie.

Mercator

De bekendste projectie methode is die van Mercator; een afbeeldings methode van de wereld waarbij de landen rond de evenaar relatief kleiner worden weergegeven dan de landen daar wat verder bij vandaan. Deze heel oude projectie methode wordt waarschijnlijk nog steeds veel gebruikt omdat de tot nu toe belangrijke landen/ continenten in onze wereld juist niet in de buurt van de evenmaar liggen en dus relatief groter worden weergegeven. De Robinson projectie en de WGS 84 projectie zijn welliswaar accurater maar tonen dus de "belangrijke" continenten als Europa, Noord-Amerika en Australië" kleiner dan op de Mercator projectie.
Kaartbeeld

Wij Europeanen zijn bekend met "ons" kaartbeeld van de wereld. Europa in het midden, Amerika links en Azie/Australië rechts. De Amerikanen en de Chinezen kennen een heel ander kaartbeeld. Bij deze beelden zijn Amerika resp. China in het midden van de wereldkaart afgebeeld. In de sectie "bijzondere wereldkaarten" op onze website vind je deze kaartbeelden.

Staatkundige wereldkaart of Natuurkundige wereldkaart

Een staatkundige kaart geeft alle staten (landen) op een duidelijke manier weer. Daarnaast wordt ook veel andere informatie getoond en benoemd; (hoofd)steden, rivieren, bergen, etc...
Een natuurkundige kaart geeft in de meeste gevallen de hoogte weer, dit hoeft niet. Grondgebruik, grondsoort, temperatuur of andere "natuurkundige" informatie kan ook getoond worden. Daarnaast wordt vaak alle informatie die op een staatkundige kaart te vinden is ook getoond.

Meer informatie

Als je de wereldkaart die je zoekt niet in onze collectie vindt of je wilt een grotere of andere kaart, bel of mail ons. We kunnen je wellicht helpen.