U bent hier

Algemeen Uitgeverij 12 Provincien

Het betere leeswerk, maar zeker niet minder belangrijk. Alle onderwerpen van privacy, copyright, de disclaimer en onze leveringsvoorwaarden vind je hieronder.

Privacy
Uitgeverij 12 Provinciën respecteert de privacy van de bezoekers van deze site en behandelt alle persoonlijke informatie vertrouwelijk. Email adressen zullen nooit aan derden beschikbaar worden gesteld. U kunt de Kaartenenatlassen.nl website bezoeken zonder ons enige persoonlijke informatie te verschaffen. Er zijn echter situaties waarbij wij informatie aan u vragen. Bijvoorbeeld om met u te corresponderen, uw aanvraag voor additionele informatie te verwerken of u te abonneren op onze elektronische nieuwsbrief. Dit geschiedt in de meeste gevallen door middel van een invulformulier. Op deze wijze ontvangt
Uitgeverij 12 Provinciën persoons- of bedrijfsgegevens, bijvoorbeeld naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. De informatie die Uitgeverij 12 Provinciën op deze wijze ontvangt, wordt gebruikt om aan uw verzoek (tot correspondentie, informatie, inschrijving, etc.) te kunnen voldoen. Bezoekers die dit aangeven op een invulformulier, kunnen een e-mail ontvangen van ons, telefonisch benaderd worden of op andere wijze informatie ontvangen.

Uitgeverij 12 Provinciën zal uw gegevens niet doorleveren of op andere wijze gegevens verstrekken aan derden, behalve: aan derden die worden ingeschakeld om de door u aangevraagde informatie te leveren of indien Uitgeverij 12 Provinciën hier wettelijk toe verplicht wordt. Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van onze website bijgehouden. Informatie zoals bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie wordt gebruikt voor intern beleid en voor verbetering van de Kaartenenatlassen.nl website. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker.

Uiteraard heeft u de mogelijkheid uw gegevens in te zien, te wijzigen of te laten verwijderen. Indien u van deze mogelijkheid gebruik wilt maken, kunt u ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. Na ontvangst van uw aanvraag zullen wij zo snel mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage en gewenste correctie of verwijdering van persoonlijke gegevens uit onze database.

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in ww browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Copyright
Niets uit de tekst, het ontwerp of grafische voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Uitgeverij 12 Provinciën worden hergebruikt, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Aanvragen voor toestemming of verdere informatie dienen te worden gericht aan info@kaartenenatlassen.nl. Copyright © 2006-2015 Uitgeverij 12 Provinciën Alle rechten voorbehouden.

Disclaimer
Bij het realiseren van deze website hebben wij geprobeerd om zo zorgvuldig mogelijk te zijn. Het kan gebeuren dat bepaalde informatie onjuistheden bevat. Uitgeverij 12 Provinciën is op geen enkele manier, direct of indirect, aansprakelijk voor de gevolgen van activiteiten die worden ondernomen op basis van deze website. Links in deze website die verwijzen naar andere sites kunnen voeren naar informatie van derden waarover Uitgeverij 12 Provinciën geen controle heeft. Uitgeverij 12 Provinciën draagt geen verantwoordelijkheid voor de nauwkeurigheid of enig ander aspect van deze informatie.

Leveringsvoorwaarden
Deze zijn in onderstaande PDF te downloaden.

BijlageGrootte
PDF-pictogram Leveringsvoorwaarden1.44 MB