U bent hier

De nieuwe gemeenten van 2018

Door Jim Handstede op ma, 2017-12-18 14:19

Ieder jaar vinden er veranderingen plaats in Nederland. Zo worden nieuwe wegen aangelegd, wijken gebouwd en grenzen verlegd. Het fuseren van gemeentes is een trend die zich steeds verder doorzet in ons land. In 2017 waren er slechts 2 nieuwe gemeentes ontstaan uit fusies, waardoor het totaalaantal op 388 kwam te staan. In 2018 gaat het aantal gemeenten omlaag naar 380, met name door het fuseren van een groot aantal gemeenten in Friesland. Zo is ons land constant in beweging en heeft dat voor veel mensen directe gevolgen.

We hebben hieronder een lijstje opgesteld waarin de nieuwste gemeenten en herindelingen te zien zijn.

Friesland
In Friesland zijn zeven gemeenten betrokken bij drie herindelingen per 1 januari 2018 die door de opsplitsing van Littenseradiel met elkaar zijn verbonden.
De gemeenten Menaldumadeel, Franekeradeel en Het Bildt zullen opgaan in een nieuwe gemeente Waadhoeke. Ook de dorpen Welsrijp, Winsum, Baijum en Spannum van gemeente Littenseradiel, sluiten zich bij deze nieuwe gemeente aan. Oorspronkelijk was de gemeente Harlingen ook bij deze fusie betrokken maar na een referendum heeft deze gemeente besloten zelfstandig te blijven.
De gemeenteraad van Leeuwarderadeel heeft na een referendum in maart 2013 besloten dat de gemeente zal opgaan in de gemeente Leeuwarden. Ook zullen tien dorpen van Littenseradiel aan de nieuwe fusiegemeente toegevoegd worden.
De overige vijftien dorpen van Littenseradiel zullen bij de gemeente Súdwest-Fryslân worden gevoegd.

Gemeenten 2018

Gelderland
De gemeenten Rijnwaarden en Zevenaar hebben in mei 2016 besloten om te fuseren tot de nieuwe gemeente Zevenaar.

Gemeenten 2018

Groningen
De gemeenten Vlagtwedde en Bellingwedde hebben in oktober 2015 besloten om te fuseren tot de nieuwe gemeente Westerwolde.
De gemeenten Hoogezand-Sappemeer, Menterwolde en Slochteren hebben in november 2015 besloten om te fuseren tot de nieuwe gemeente Midden-Groningen.

Gemeenten 2018

Al onze kaarten zijn inmiddels geüpdate naar de nieuwste indeling en zijn dus helemaal ‘2018 proof’!