U bent hier

Topografische Kaart 5 Oost Harlingen

Topografische Kaart 5 Oost Harlingen
Ik wil deze kaart aanpassen Digitaal bestellen

Pluspunten

  • TK 5 Oost Harlingen 1:50.000
  • Toont zeer nauwkeurig bebouwing, wegen, spoorwegen, grenzen, reliëf, symbolen en bodemgebruik
  • Finkum Oude Bildtzijl Oude Leije Sint Annaparochie Vijfhuizen Vrouwenparochie Baijum Beetgum Beetgumermolen Blessum Boer Boksum Deinum Dongjum Dronrijp Engelum Firdgum Franeker Herbaijum Hijlaard Hitzum Jellum Marssum Menaldum Miedum Minnertsga Oosterbierum Peins Pietersbierum Ried Schalsum Schingen Sexbierum Sint Jacobiparochie Slappeterp Stiens Tzummarum Welsrijp Wier Zweins

Aanvullende informatie

Het Kadaster is de uitgever van deze topografische kaarten. Ieder jaar wordt het kaartblad herzien en weer opnieuw uitgegeven. Naast deze 1:50.000 kaarten zijn er ook 1:25.000 kaarten beschikbaar.

 

€ 20,00
Meer info
3-5 werkdagen levertijd
Meer info
4-5 werkdagen levertijd
Meer info
10-15 werkdagen levertijd
Meer info
15 werkdagen levertijd